"Enter"a basıp içeriğe geçin

Over Dokusunda Uzun Hücreli Varyant Papiller Tiroid Karsinom İçeren Matür Kistik Teratom: Olgu Sunumu

Loading

Mature Cystic Teratoma Containing Tall Cell Variant Papillary Thyroid Carcinoma in Ovarian Tissue: Case Report

Yazarlar: Emine Erva TECER1, Tülay KOÇ2, Barış SARIAKÇALI3, Zekiye HASBEK4

Corresponding author
1Emine Erva TECER, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 3, Sivas, Türkiye
E-mail: ervatecer@gmail.com
Other authors
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
3Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Sivas, Türkiye
4Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

ÖZET

Teratomlar nispeten ender karşılaşılan tümörlerdir ve tüm neoplazmaların küçük bir kısmını oluştururlar. Olgun teratomlar ise, yumurtalık tümörlerinin en yaygın yumurtalık neoplazmlarıdır ve iki veya üç germ tabakasından türeyen matür dokudan oluşan iyi durumda bir yapıdır. Tiroid kanserleri ise sıklıkla vücudumuzda, boyunda kitle veya tiroid bezi içerisinde nodül şeklinde görülebilir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insidansı artan tiroid kanseri, en sık karşılaşılan endokrin kanser olup büyük çoğunluğu papiller kanser histolojisindedir.

Bu olgu sunumunda sağ overde kitle nedeniyle opere edilen ve patoloji sonucu; “Tall cell varyant papiller tiroid karsinom içeren matür kistik teratom” olarak rapor edilen 18 yaşında kadın hastayı sunduk ve bu konuda literatür bilgilerini tekrar gözden geçirdik.

Anahtar Kelimeler: Olgun teratom, over tiroid karsinomu.

ABSTRACT

Teratomas are relatively rare tumors and make up a small fraction of all neoplasms. Mature teratomas, on the other hand, are the most common ovarian neoplasms of ovarian tumors and are a well-established structure consisting of mature tissue derived from two or three germ layers. Thyroid cancers are the most common endocrine cancer which the papillary subgroup is seen most frequently with increasing incidence in our country as well as all over the world.

In this case report, the pathology result in the operated right ovary; We present an 18-year-old female patient who was reported as “mature cystic teratoma containing tall cell variant papillary thyroid carcinoma” and we reviewed the literature on this subject.

Keywords: Mature teratoma, over, thyroid carcinoma.

How to Cite (APA 7)

Tecer, E., E., Koc, T., Sarıakcalı, B., Hasbek, Z. (2022). Over Dokusunda Tall Cell Varyant Papiller Tiroid Karsinomu İçeren Matür Kistik Teratom: Olgu Sunumu. Health Sciences Student Journal, 2(2), 50-53. https://www.healthssj.com/over-dokusunda-uzun-hucreli-varyant-papiller-tiroid-karsinom-iceren-matur-kistik-teratom-olgu-sunumu/

KAYNAKÇA

1- Tehranian, A., Ghahghaei-Nezamabadi, A., Seifollahi, A., Kasraei, S., Dehghani-Nejad, H., & Maleki-Hajiagha, A. (2021). Ovarian mature cystic teratoma with malignant transformation: two case reports. Journal of Medical Case Reports, 15(1), 1-6.

2- Feng, J. W., Qu, Z., Qin, A. C., Pan, H., Ye, J., & Jiang, Y. (2020). Significance of multifocality in papillary thyroid carcinoma. European Journal of Surgical Oncology, 46(10), 1820-1828.

3- Erkılıç, S, (2018). Papiller Tiroid Karsinomu. Türkiye Klinikleri J Med Pathol-Special Topics. 3(1):49-57.

4- Wong, K. S., Higgins, S. E., Marqusee, E., Nehs, M. A., Angell, T., & Barletta, J. A. (2019). Tall cell variant of papillary thyroid carcinoma: impact of change in WHO definition and molecular analysis. Endocrine Pathology, 30(1), 43-48.

5- LiVolsi,V. Papillary thyroid carcinoma: an update. Mod Pathol 24, S1–S9 (2011). https://doi.org/10.1038/modpathol.2010.129

6- Sayhan, S., Özgüder, T., Dicle, N., & Yamazhan, M. (2001). Overin Matğr Kistik Teratomunda Tiroid Papiller Karsinomu: Bir Olgu Sunumu.  Ege Tıp Dergisi, 40(3), 213-215.

7- Terenziani, M., D’Angelo, P., Inserra, A., Boldrini, R., Bisogno, G., Babbo, G. L., … & Cecchetto, G. (2015). Mature and immature teratoma: a report from the second Italian pediatric study. Pediatric blood & cancer, 62(7), 1202-1208.

8- Erhan, Y., Aydede, H. & Sakarya, A. (1999). Tiroid Kanserinde Prognostik Faktörler. Türkiye Ekopatoloji Dergisi, 5 (1-2),. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tepd/issue/16549/172881

9- Nasıroğlu İmga, N., Ataş, H., Berker, D. & Dağlar, G. (2018). Papiller tiroid karsinomu ve mikrokarsinomu olan hastalarda klinik, laboratuvar ve tümör özelliklerinin karşılaştırılması ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi.Turkish Journal of Clinics and Laboratory , 9 (2) , 118-125 . DOI: 10.18663/tjcl.409856

10- Schlumberger MJ. Papillary and follicular thyroid carcinoma. N Engl J Med 1998; 338: 297–306