"Enter"a basıp içeriğe geçin

Telif Hakkı Devir Formu

Sağlık Bilimleri Öğrenci Dergisi (Health Sciences Student Journal), yayınlanma modeli Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişimli bilimsel bir dergidir. Derginin arşivine  http://healthssj.com/ adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Sağlık Bilimleri Öğrenci Dergisi’nin içeriği, Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile yayınlanmaktadır.

Yazarlar çalışmalarının telif hakkını Sağlık Bilimleri Öğrenci Dergisi editörlüğüne devretmek zorundadır. Böylece dergi yayın kurulu makalenin yayımlanması konusunda yetkili kılınmaktadır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır;

Patent hakları,

Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş haklar,

Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,

Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı,

Çalışma künyesini belirtmek şartıyla kişisel web sayfalarında ya da  bulundukları kurumların  açık arşivinde bulundurma hakkı. 

Telif Formu belgesi çalışma sisteme yüklenirken editörlük tarafından yazarlardan istenmektedir. Aşağıda bulunan indirme butonuyla dosyaya erişebilirsiniz.