"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yazarlar için Bilgilendirme

1. BAŞVURU ŞARTLARI ÖZETİ

Sağlık Bilimleri Öğrenci Dergisi’ne gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Lütfen başvuru yapmadan önce, telif hakkı bölümü de dâhil olmak üzere tüm “Yazarlar için Bilgilendirme Rehberini” dikkatlice okuyunuz.

Gönderiniz, Rehbere uygun olarak hazırlandıktan sonra Türkçe ve İngilizce özet içeren yazım kurallarına göre hazırlanmış yayın dosyasıyla beraber Çıkar Çatışması Beyan Formu, Telif Hakkı Devir Formu ve Başlık Sayfası e-posta olarak hssjcontact@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başvurular ile ilgili yardım için lütfen iletişime geçiniz.

2. EDİTÖR DEĞERLENDİRMELERİ

Amaç ve Kapsam

Sağlık Bilimleri Öğrenci Dergisi (Health Sciences Student Journal), farklı disiplinlerde eğitim gören ve sağlık bilimleri alanında çalışma yapan öğrencilere, yaptıkları çalışmaları akademik bir platformla buluşturma imkânı sağlamaktır. Öğrencilerin ilerleyen akademik kariyerlerine daha fazla katkı sağlaması amacıyla 2021 yılında yayın hayatına başlayan hakemli ve elektronik olarak yayınlanan akademik bir dergidir.

Editör Değerlendirmesi ve Kabul

Tüm bildiriler için kabul kriterleri arasında; araştırmanın kalite, özgünlük ve okurlarımız için önemi yer almaktadır. Aksi belirtilmediği sürece bildiriler, iki hakem ve Editörler tarafından değerlendirilmektedir. Bildiriler, yalnızca Baş Editör, gönderinin uygun kalite ve kabul edilebilirlik gereksinimlerini karşıladığını belirlediğinde hakem incelemesine gönderilecektir. Kesin kabul veya reddetme, herhangi bir yayını reddetme hakkını saklı tutan Yayın Kuruluna aittir.

Etik Konular

Açıklamalar: Yalnızca insan çalışmaları yayınlanmasında geçerlidir.

İnsan katılımcıları içeren tıbbi çalışmaları rapor eden bildiriler için, çalışmayı onaylayan etik kurulunu tanımlayan ve çalışmanın tanınmış standartlara uygun olduğunu belirten bir bildiri talep edilmektedir. Örneğin:

·         Helsinki Deklarasyonu

·         Avrupa İlaç Ajansı İyi Klinik Uygulamalar İçin Rehber İlkeler

Bireysel katılımcılardan gelen görseller ve bilgiler yalnızca, yazarların bireyin önceden ücretsiz bilgilendirilmiş onayını aldığı durumlarda yayınlanacaktır. Hasta anonimliği korunmalıdır. Temel olmayan tanımlayıcı unsurlar atlanmalıdır.

Editörler, hakemlerin deneysel raporlama standardı, deneysel tasarım veya araştırmanın endişeye neden olabilecek diğer yönleri hakkında açıklama yapmalarını isteyebilir. Endişeler bildirilirse veya açıklamalara ihtiyaç duyulursa, etik araştırma onayına dair kanıt talep edilmesi gerekebilir.

Çıkar çatışması

Tüm yazarların potansiyel çıkar çatışması kaynaklarını ibraz etmeleri talep edilmektedir. Bir çıkar çatışması varlığı yayınlanmayı engellememektedir. Yazının içine bir çıkar çatışması bildirimi dâhil edilmelidir (bkz. “Bildiri Bölümleri”) ve yazarların da bir Çıkar Çatışması formu doldurması gerekmektedir. Bir yazarın objektifliğini etkilediği düşünülebilecek finansal veya başka herhangi bir çıkar veya ilişki, potansiyel bir çıkar çatışması kaynağı olarak kabul edilir. Bunlar, yazarların bildirilerinde tarif ettiği çalışmalarla doğrudan konu ile uygun veya ilişkili olduğu durumlarda açıklanmalıdır. Potansiyel çıkar çatışması kaynakları arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere; patent veya sermaye mülkiyeti, bir şirket yönetim kurulu üyeliği, bir şirket için bir danışma kurulu veya komite üyeliği ve bir şirketten gelen konuşmacı ücretleri için danışmanlıklar sayılabilir.

Tüm makale kategorileri için formun doldurulması zorunludur. Form dâhil edilmemiş veya doldurulmamışsa, makale hakem değerlendirmesi için dikkate alınmayacaktır.

Finansman

Yazarlar, Onay ve Teşekkür bölümünde tüm finansman kaynaklarını listelemelidir.

Yazarlık

Dergi, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi (UTDEK) tarafından oluşturulan yazar tanımına uymaktadır. ICMJE, yazarın aşağıdaki 4 kritere bağlı kalmasını önermektedir:

      i.        Çalışmanın fikrine veya tasarımına önemli katkılar sağlama, çalışma için veri toplama, analiz etme veya yorumlama;

    ii.        Çalışmanın taslağını hazırlamak veya önemli entelektüel bir içerik için eleştirel olarak gözden geçirmek;

   iii.        Yayınlanacak versiyonun nihai onayı ve

   iv.        Çalışmanın herhangi bir bölümünün doğruluğu veya bütünlüğü ile ilgili soruların uygun bir şekilde soruşturulması ve çözümlenmesini sağlamada işin tüm yönlerinden sorumlu olacak anlaşma.

Yazar olarak nitelendirilmeyen ancak çalışmaya katkıda bulunan araştırmacılar “Onay ve Teşekkür” başlığı altında belirtilmelidir.

3. YAZI KATEGORİLERİ VE GEREKLİLİKLERİ

Orijinal Makaleler

Kelime sınırı: Özet dâhil 6.500 kelime

Özet: Bütünleşik

Şekiller/Tablolar: Sayı limiti bulunmamaktadır.

Kaynaklar: Sayı limiti bulunmamaktadır.

Açıklama: Metni şu şekilde düzenleyiniz: (i) Başlık sayfası, (ii) Özet ve Anahtar kelimeler, (iii) Metin, (iv) Onay ve Teşekkür, (v) Çıkar çatışması, (vi) Kaynaklar, (vii) Destekleyici Bilgiler, (viii) Şekil açıklamaları, (ix) Tablolar (Her bir tablo başlık ve dipnot ile belirtilmelidir.) ve (x) Şekiller. Metin dipnotlarına izin verilmemektedir ve bu türden herhangi bir materyal metne parantez içerisinde dâhil edilmelidir.

Derleme Makale

Kelime sınırı: 5.000 kelime

Özet: Bütünleşik

Kaynaklar: Sayı limiti bulunmamaktadır.

Şekiller/Tablolar: Sayı limiti bulunmamaktadır. (En az 1 resim veya şekil)

Açıklama: Derlemeler, belirli konuların kapsamlı analizleridir. Talep edilen ve edilmeyen derleme makalelerinin her ikisi de kabulden önce hakem değerlendirmesinden geçirilecektir.

Vaka Raporları

Kelime sınırı: 2500 kelime

Yazarlar: En fazla on yazar.

Özet: Bütünleşik

Kaynaklar: En fazla 10 kaynak.

Şekiller/Tablolar: Sayı limiti bulunmamaktadır. (Çok panelli şekillere izin verilmektedir).

Açıklama: Vaka raporları, bir veya iki hastayı ayrıntılarıyla açıklayan kısa açıklamalar, bir veya birkaç hastada erken tedavi raporları ve yeni ilaç reaksiyonlarının erken raporlarından oluşmaktadır. Metni şu şekilde düzenleyiniz: (i) Başlık Sayfası, (ii) Özet ve Anahtar Kelimeler, (iii) Metin, (iv) Onay ve Teşekkür, (v) Çıkar Çatışması, (vi) Kaynaklar, (vii) Destekleyici Bilgiler, (viii) Şekil açıklamaları, (ix) Tablolar (Her bir tablo başlık ve dipnot ile belirtilmelidir.) ve (x) Şekiller. Metin dipnotlarına izin verilmemektedir ve bu türden herhangi bir materyal metne parantez içerisinde dâhil edilmelidir.

Editöre Mektup

Kelime sınırı: 500 kelime

Yazarlar: En fazla on yazar.

Özet: Özet yok.

Kaynaklar: En fazla 5 kaynak.

Şekiller/Tablolar: En fazla 1 adet. (Çok panelli şekillere izin verilmektedir).

Açıklama: Dergi, aşağıda listelendiği şekilde iki tür Editöre Mektup yayınlamaktadır. Bir veya daha az basılı sayfadaki Editöre Mektuplar en kısa sürede yayınlanacaktır.

      i.        Notlar ve Yorumlar: Klinik gözlemler, herhangi bir konuyla ilgili olarak veya son sayılarda yayınlanan makalelere yorum içeren yazılar Editöre Mektup olarak gönderilebilir.

    ii.        Vaka Mektupları: Kontrolsüz çalışmalara ve/veya sınırlı deneyime dayanan sonuçlar kesin olamayan ifadelerle belirtilmelidir. Bir veya iki hastayı ayrıntılı olarak açıklayan kısa açıklamalar, bir veya birkaç hastada terapötik denemelerin erken raporları ve yeni ilaç reaksiyonlarının erken raporları sunulabilir.

4. BİLDİRİNİN HAZIRLANMASI

Yazı Stili

Bildiriler, http://www.ICMJE.org adresinde sunulduğu gibi, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesinde gözden geçirilmiş olan ‘Biyomedikal Dergilere Sunulan Yazıların Tek Düzen Gereksinimleri: Biyomedikal Yayın İçin Yazma ve Düzenleme’ Vancouver Anlaşmasının biçimini takip etmelidir.

Birimler: Tüm ölçümler SI veya SI türevlerinde verilmelidir. SI birimleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://www.bipm.fr adresindeki Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) web sitesine gidiniz.

Kısaltmalar: Kısaltmalar; uzun, teknik terimlerin tekrarını azaltarak okuyucunun işini kolaylaştırmak için az miktarda kullanılmalıdır. Önce kelime tam olarak kullanılmalı ardından parantez içindeki kısaltma belirtilmelidir. Daha sonra sadece kısaltma kullanılmalıdır.

Ticari isimler: İlaçlar jenerik isimleri ile belirtilmelidir. Araştırmada tescilli ilaçlar kullanılmışsa bunların tescilli adını, üreticinin adını ve yerini parantez içinde belirterek, jenerik isimlerini kullanınız.

Makalenin Bölümleri

Yazıların uzunluğu, “Yazı Kategorileri ve Gereklilikleri” bölümünde belirtilen özelliklere uymalıdır.

Yazılar aşağıdaki sırayla sunulmalıdır: (i) Başlık Sayfası, (ii) Özet ve Anahtar Kelimeler, (iii) Metin, (iv) Onay ve Teşekkür, (v) Çıkar Çatışması, (vi) Kaynaklar, (vii) Destekleyici Bilgiler, (viii) Şekil açıklamaları, (ix) Tablolar (Her bir tablo başlık ve dipnot ile belirtilmelidir.) ve (x) Şekiller. Şekiller ve destekleyici bilgiler ayrı dosyalar halinde sunulmalıdır.

Başlık Sayfası

Başlık sayfası aşağıdakileri içermelidir:

      i.        Anahtar kelimeleri içeren kısa ve bilgilendirici bir başlık. Başlık kısaltmalar içermemelidir.

    ii.        Tüm yazarların adları ve kurumsal bağlantıları,

   iii.        Kısa bir yazı başlığı (en fazla 40 karakter, kısaltmalara izin verilmektedir)

Herhangi bir yazarın mevcut adresi, çalışmanın yapıldığı yerden farklıysa, dipnot ile belirtilmelidir.

Özet ve Anahtar Kelimeler

Tüm makaleler, çalışmanın amacını, temel prosedürlerini, ana bulgularını ve temel sonuçlarını 300 kelimeyle açıklayan kısa bir özete sahip olmalıdır. Özet, kısaltmalar veya referanslar içermemelidir. Özet şu şekilde yapılandırılmalıdır: Giriş, Amaç, Materyal ve Yöntemler, Bulgular ve Sonuç.

İndeksleme amacıyla beş anahtar kelime, özetin altında alfabetik olarak verilmelidir ve ABD Ulusal Tıp Hekimliği Başlıkları Kütüphanesi (MeSH) tarayıcı listesinde tavsiye edilenler arasından http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html adresinden alınmalıdır.

Metin

Araştırma Makaleleri için: Yazarlar, makalelerinin bölümlerini ayırmak için aşağıdaki alt başlıkları kullanmalıdır: Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç.

Vaka Raporları için: Yazarlar makalelerinin bölümlerini ayırmak için aşağıdaki alt başlıkları kullanmalıdır: Giriş, Vaka (Birden fazla vaka varsa, vakaların numaralandırılması gerekir. Örn., Vaka 1, Vaka 2…), Tartışma ve Sonuç.

Onay ve Teşekkür

Mali hibelerin ve diğer fonların kaynağı, yazarın sınaî bağlantılarının ve bağlantılarının açık bir şekilde bildirilmesi de dâhil olmak üzere onaylanmalıdır. Meslektaşların veya kurumların katkısı da kabul edilmelidir. Kişisel teşekkür ve eleştirmenlere teşekkür uygun değildir.

Çıkar Çatışması Beyanı (Tüm Makale Türleri İçin Geçerlidir)

Bu bölümde, bir yazarın objektifliğini etkileyebilir olarak algılanabilecek herhangi bir çıkar, ilişki, finans vb. bir durum, potansiyel bir çıkar çatışması kaynağı olarak kabul edilmelidir. Bunlar, yazarların makalelerinde tarif ettiği çalışmalarla doğrudan konu ile uygun veya ilişkili olduğu durumlarda açıklanmalıdır. Potansiyel çıkar çatışması kaynakları arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere; patent veya sermaye mülkiyeti, bir şirket yönetim kurulu üyeliği, bir şirket için bir danışma kurulu veya komite üyeliği ve bir şirketten gelen konuşmacı ücretleri için danışmanlıklar sayılabilir. Açıklanması gereken herhangi bir ilginin olmadığı da belirtilmelidir.

Referanslar

Referanslar Vancouver stilini takip etmelidir, örn. Metinde yeri geldikçe sırayla numaralandırılır ve referans listesinde sayısal olarak sıralanır.

Metin içerisinde, tablolarda veya şekillerde belirtilen tüm alıntılar referans listesinde listelenmelidir.

Tablolarda veya şekil göstergelerinde gösteriliyorsa, tablodaki ilk tanımlamaya veya metindeki şekle göre numaralandırılmalıdır.

Yayınlanmamış verilere ve kişisel iletişimlere yapılan referans listede görünmemeli, yalnızca metinde belirtilmelidir (örn., Golden R, 2000, yayınlanmamış veriler).

Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur.

Beş veya daha az olduğunda tüm yazarların isimleri belirtilmelidir; altı veya daha fazla olduğunda ise ilk üç yazar ve ark. olarak belirtilmelidir.

Dergi Makaleleri

<Yazar sayısı beş veya daha az olduğunda tüm yazarların isimlerini yazınız.>

Smith S, Gunsel T, Tufan S, Stronfamily A, Whiteway M. Example of reference title. J CM 2017; 32: 12-7.

<Yazar sayısı altıdan fazla olduğunda ilk üç yazarın adını yazdıktan sonra vd. şeklinde yazınız.>

Strongfamily A, Whiteway M, Smith S et al. Another example of reference title. J CM 2017; 126: 303-11.

Henüz Yayınlanmamış Çevrimiçi Bir Makale

Henüz bir konuda yayınlanmamış (Bu nedenle cilt, sayı veya sayfa numarası bulunmayan) bir çevrimiçi makale “Digital Object Identifier (DOI)” aracılığıyla gösterilebilir. DOI numarası geçerliliğini koruyacaktır ve bir makaleye tahsis edildikten sonra makalenin izlenmesine izin verecektir.

Strongfamily A, Whiteway M. Third example of reference title. J CM 2017. DOI: 21.4002/iag.91.

Kitap

Strongfamily A, Whiteway M (eds). Hyperpigmentations, 4th edn. Sivas: Cumhuriyet University Press, 2017.

Kitap Bölümü

Strongfamily A, Whiteway M. Hypopigmentations. In: Coresteel S (ed). The Color, Vol 2, first edn. Sivas: Cumhuriyet University Press, 2017; 58-85.

Elektronik Doküman

Zosters.org [homepage on the Internet]. Sivas: Association of varicella Online Resources, Inc.; c2000–01 [Cited 2017 April 4]. Available from: http://www.zosters.org/.

Tablolar

Tablolar, metinde yer alan bilgileri içermeli ve tamamlamalı, ancak tekrarlamamalıdır. Görüntü olarak yapıştırılmamalı, düzenlenebilir dosyalar olarak sunulmalıdır. Başlıklar kısa ama kapsamlı olmalıdır. Tablo, açıklama ve dipnotlar metne atıfta bulunulmaksızın anlaşılabilir olmalıdır. Tüm kısaltmalar dipnotlarda tanımlanmalıdır. Dipnot sembolleri: †, ‡, §, ¶, (bu sırada) kullanılmalı ve *, **, *** P-değerleri için ayrılmalıdır. SD veya SEM gibi istatistik değerleri başlıklarda belirtilmelidir.

Şekil Başlıkları

Başlıklar kısa ve kapsamlı olmalıdır. Şekiller ve açıklamaları metne atıfta bulunmadan anlaşılabilir olmalıdır. Kullanılan sembollerin tanımları da dâhil edilerek tüm kısaltmalar ve ölçü birimleri tanımlanmalı/açıklanmalıdır. Şekil açıklamaları ana metne dâhil edilmelidir.

Şekillerin Hazırlanması

Yazarlardan mümkün olan en yüksek kalitede şekilleri göndermelerini bekliyor olmakla birlikte hakem incelemesi amacıyla, çeşitli format, boyut ve çözünürlükteki şekilleri de kabul etmekten mutluluk duyuyoruz.

Renkli Şekiller: Renkli olarak verilen şekiller çevrimiçi renkli olarak ve eğer yeterli kalitede ise (300 dpi) ücretsiz olarak basılabilir. Bununla birlikte, çizgi olarak hazırlanan şekillerin (örneğin grafikler ve çizelgeler) siyah-beyaz olarak sunulmasının ve siyah-beyaz bir yazıcı tarafından yazdırıldığında okunaklı olmaları açısından tercih edildiğini lütfen unutmayın.

5. BİLDİRİNİN SUNULMASI

Makaleler e-posta yoluyla hssjcontact@gmail.com adresine iletilmelidir.

• Ön yazı mektubu ve çıkar çatışması formu yüklenmelidir.

• Her bir şekil ayrı ayrı bir dosya halinde verilmelidir. Şekle ait dosya adı şekil numarası ile adlandırılmalıdır. Çok panelli şekiller (a, b, c, d, vb. bölümleri içeren şekiller), şeklin tüm bölümlerini içeren tek bir dosya olarak sunulmalıdır. Basım için, .jpg veya .bmp dosyaları olarak kaydedilen yüksek çözünürlüklü şekiller (300 dpi) yüklenmelidir.

• Yazar Materyal Arşiv Politikası, Yayına kabul edilen gönderilen materyallerin iadesini talep eden yazarlar, kabulünden sonra Editöre bilgi vermelidir. Yazar materyalinin iade edilmesi gerektiğine dair herhangi bir gösterge belirtilmezse, CMJ, basılı ve elektronik materyalleri yayınlanmasından iki ay sonra elden çıkarılır.

Basım Ücretleri

Herhangi bir basım ücreti talep edilmemektedir.

6. İLETİŞİM

Sağlık Bilimleri Öğrenci Dergisi

Teknik Destek

Ahmet Turan İnce

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem IV

Türkiye

E-posta: hssjcontact@gmail.com