"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: Volume: 1 Number: 3

Yaygın Olarak İncelenen Patolojilerin, COVID-19 Pandemi Öncesi ve Pandemi Dönemi Verilerinin Karşılaştırılması, tek merkezli çalışma

 466 toplam okunma

 466 toplam okunma Comparison of Commonly Examined Pathologies, COVID-19 Pre-Pandemic and Pandemic Period Data, single-center study Yazarlar: Ali İhsan BULGAN1, Mustafa Asım GEDİKLİ2, Muhammed GÖMEÇ3 Corresponding…