"Enter"a basıp içeriğe geçin

Prostat Kanseri Hastasında Ga-68 PSMA PET/BT İle Tesadüfi COVID-19 Bulgusu

Loading

Incidental Finding of COVID-19 with GA-68 PSMA PET/CT in Prostate Cancer Patient

Yazarlar: Saime SURARDAMAR1, Zekiye HASBEK2,3, Seyit Ali BÜYÜKTUNA4

Corresponding author
1Saime Surardamar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4, Sivas, Türkiye
E-mail: surardamar0619@yahoo.com.tr
Other authors
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, Sivas, Türkiye
3Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kanser Araştırma Merkezi (KANAM), Sivas, Türkiye
4Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Sivas, Türkiye

ÖZET

70 yaşında erkek hastaya prostattan yapılan biyopsi sonucu gleason 5+5 prostat adenokarsinom teşhisi konulmuş olup, PSA değeri 538 ng/ml olarak ölçülmüştür.  Yapılan Ga-68 PSMA ile onkolojik PET/BT görüntülemesinde; prostat bezi genelindeki yaygın tümöral lezyonlar ve yaygın iskelet sistemi kemik metastazlarının yanı sıra, aksiller, servikal, mediastinal, abdominopelvik lenf nodlarında artmış Ga-68 PSMA tutulumları izlenmiştir. Ayrıca hastada her iki akciğerde izlenen yaygın buzlucam alanlarında da artmış Ga-68 PSMA tutulumları izlenmiştir.  Hastanın COVID-19 için yapılan RT- PCR testi negatif olmasına rağmen PET/BT görüntülerindeki akciğer bulguları COVID-19 pnömonisini destekler nitelikteydi.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Ga-68 PSMA PET/BT, Prostat kanseri.

ABSTRACT

A 70-year-old male patient with prostate adenocarcinoma was diagnosed by biopsy performed from the prostate, with gleason 5 + 5 and the PSA was measured as 538 ng/ml. In oncological PET / BT imaging with Ga-68 PSMA; Increased Ga-68 PSMA uptake was observed in axillary, cervical, mediastinal, abdominopelvic lymph nodes, as well as diffuse tumoral lesions throughout the prostate gland and diffuse skeletal system bone metastases. In addition, increased Ga-68 PSMA uptake was observed in the widespread ground glass areas in both lungs of the patient. Although the patient’s RT-PCR test for COVID-19 was negative, the lung findings on PET / BT images supported COVID-19 pneumonia.

Keywords: COVID-19, Ga-68 PSMA PET/CT, Prostate cancer.

How to Cite (APA 7)

Surardamar, S., Hasbek, Z., Buyuktuna, S., A. (2021). Prostat Kanseri Hastasında Ga-68 PSMA PET/BT İle Tesadüfi COVID-19 Bulgusu. Health Sciences Student Journal, 1(3), 98-101. https://healthssj.com/prostat-kanseri-hastasinda-ga-68-psma-pet-bt-ile-tesadufi-covid-19-bulgusu/