"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yazarlar, insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda katılımcılardan Bilgilendirilmiş Onam Formu alındığını yazılarında belirtmelidir. Çalışmanın yapıldığı kurumun Etik Kurulu veya eşdeğeri bir kuruldan alınan onay belgesini yazıyla birlikte göndermelidir.

Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığının belirtilmesi gerekmektedir.

Yazılarda başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Tüm çalışmalar Helsinki Deklarasyonu’nun son değişiklikleri işlenmiş şekline uygun yapılmış olmalıdır.

Yazarlar ayrıca, çalışma ile ilgili bilinmesi gereken herhangi bir mali ilişkiyi ve çıkar çakışmasını yayının gönderildiği sırada başvuru mektubunda açıklamakla yükümlüdürler. Ayrıca derginin Çıkar Çakışması Politikası ile ilgili ayrıntılı bilgiyi de içeren “Çıkar Çakışması Beyan Formu“na PDF dokümanı olarak doldurulup tüm yazarlar tarafından imzalanarak yayın gönderimi sırasında eklenmelidir.