"Enter"a basıp içeriğe geçin

İntratiroidal Paratiroid Adenomunda Washout Yönteminin Tanıdaki Yeri

Loading

The Role of Washout Method in Diagnosis in Intrathyroidal Parathyroid Adenoma

Yazarlar: Hasan Basri ŞAHİN1, Kübra ALBAYRAK2, Muhammed Enes İNCE2, Hüseyin ÖZDEN3

Corresponding author
1Hasan Basri ŞAHİN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 3, Sivas, Türkiye
E-mail: hbasrisahin0@gmail.com
Other authors
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4, Sivas, Türkiye
3Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

ÖZET

Primer hiperparatiroidi, paratiroid bezlerinin hızlı çalışması nedeniyle paratiroid hormonunun (PTH) kan değerlerinin yüksekliği ile seyreden bir hastalıktır. Bu durum kandaki kalsiyum (Ca) değerlerinin normalin üzerinde seyretmesi ile sonuçlanır. Primer hiperparatiroidi tanısını kan Ca ve PTH değerlerinin yüksekliği ve USG, sintigrafi, tomografi veya MR gibi görüntüleme tetkikleri ile konulabilir. 51 yaşındaki hastamızda kan değerlerinin yüksek olmasına rağmen görüntülemesi negatif geldi. Washout yöntemi kullanılarak tanısı netleştirilen hasta ameliyata alındı ve paratiroidektomisi yapıldı. Patoloji sonucu ile tanısı kesinleşen, kan değerleri normal aralığa gerileyen hasta şifa ile taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Kalsiyum, Paratiroid, Paratiroid Adenomu, Paratiroid Hormonu, Washout.

ABSTRACT

Primary hyperparathyroidism is a disease characterized by high blood values of parathyroid hormone (PTH) due to the rapid functioning of the parathyroid glands. This results in calcium (Ca) values in the blood being above normal. The diagnosis of primary hyperparathyroidism can be made by high blood Ca and PTH values and imaging tests such as ultrasound, scintigraphy, tomography or MRI. In our 51-year-old patient, although his blood values were high, his imaging was negative. The diagnosis was clarified using the Washout method and the patient underwent surgery and parathyroidectomy was performed. The patient, whose diagnosis was confirmed with the pathology result and whose blood values decreased to the normal range, was discharged with healing.

Keywords: Calcium, Parathyroid, Parathyroid Adenoma, Parathyroid Hormone, Washout.

How to Cite (APA 7)

Sahin, H. B., Albayrak, K., İnce, M., E., Ozden, H. (2022). İntratiroidal Paratiroid Adenomunda Washout Yönteminin Tanıdaki Yeri. Health Sciences Student Journal, 2(2), 46-49. https://www.healthssj.com/intratiroidal-paratiroid-adenomunda-washout-yonteminin-tanidaki-yeri/

KAYNAKÇA

1- Digonnet A, Carlier A, Willemse E, et al. Parathyroid carcinoma : a review with three illustrative cases. J Cancer. 2011; 2:532–537. doi: 10.7150/jca.2.532.

2- Rodriguez C, Nedéri S, Hans C, Badoual C. Parathyroid carcinoma : A difficult histological diagnosis. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2012;129(3):157–9. doi: 10.1016/j.anorl.2012.01.002. 

3- Shane E. Clinical review 122: parathyroid carcinoma.J Clin Endocrinol Metab. 2001;86(2):485–493. doi: 10.1210/jcem.86.2.7207.

4- Papanikolaou A, Katsamakas M, Boudina M, Pamporaki C, Intzidis I, Kiziridou A, Kleidaradaki E, Rakitzi P, Venetsanaki V, Chrisoulidou A. Intrathyroidal parathyroid adenoma mimicking thyroid cancer. Endocr J. 2020 Jun 29;67(6):639-643. doi: 10.1507/endocrj.EJ19-0594.

5- Lappas D, Noussios G, Anagnostis P, Adamidou F, Chatzigeorgiou A, Skandalakis P. Paratiroid bezlerinin yeri, sayısı ve morfolojisi: geniş bir anatomik serinin sonuçları. Anat Bilim İnt. 2012; 87 (3):160-164. doi: 10.1007/s12565-012-0142-1.

6- Mazeh H, Kouniavsky G, Schneider DF, Makris KI, Sippel RS, Dackiw AP, et al. İntratiroidal paratiroid bezleri: küçük ama güçlü (bir Napolyon fenomeni) Cerrahi. 2012; 152 (6):1193–1200.doi: 10.1016/j.surg.2012.08.026

7- Bancos, I.; Grant, C.S.; Nadeem, S.; Stan, M.; Reading, C.C.; Sebo, T.J.; Algeciras-Schimnich, A.; Singh, R.J. Risks and Benefits of Parathyroid Fine-Needle Aspiration with Parathyroid Hormone Washout. Endocr. Pr. 2012, 18, 441–449

8- Goodman A, Politz D, Lopez J, Norman J. Intrathyroid parathyroid adenoma: incidence and location – the case against thyroid lobectomy. Head Neck Surg. 2011; 144: 867–71.

9- Devcic Z, Jeffrey RB, Kamaya A, Tatlı TS. Zor paratiroid adenomu: tespit teknikleri. Ultrason S.2013; 29:179 – 87