"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ay: Eylül 2021

Yaygın Olarak İncelenen Patolojilerin, COVID-19 Pandemi Öncesi ve Pandemi Dönemi Verilerinin Karşılaştırılması, tek merkezli çalışma

Loading

Comparison of Commonly Examined Pathologies, COVID-19 Pre-Pandemic and Pandemic Period Data, single-center study Yazarlar: Ali İhsan BULGAN1, Mustafa Asım GEDİKLİ2, Muhammed GÖMEÇ3 Corresponding author1Ali İhsan…