"Enter"a basıp içeriğe geçin

Sekonder Hipertansiyon

Loading

Secondary Hypertension

Yazarlar: Halime İNCE1, Hatice ARSLAN1, Ahmet AKTAŞ2

Corresponding author
1Halime İnce, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6, Sivas, Türkiye
E-mail: incehalime@gmail.com
Other authors
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sivas, Türkiye

ÖZET

Hipertansiyon dünya genelinde mortalite ve morbiditeden sorumlu önemli hastalıklardan birisidir. Hipertansiyonu olan hastaların genelinde altta yatan bir etyolojik neden bulunamazken sadece %5’ e yakın kısmında altta yatan etiyolojik bir neden bulunabilir. Etiyolojik nedeni belli olan hipertansiyona sekonder hipertansiyon denir. Genç yaşta başlayan hipertansiyonda, ileri yaşta ani başlayan ve yüksek kan basınçlarının eşlik ettiği hipertansiyonda, dirençli hipertansiyonda sekonder hipertansiyon nedenlerini araştırmak gerekir. Etiyolojide endokrinolojik, renal, renovasküler, kardiyovasküler birçok sebep olabilir. Biz bu derlemede sekonder hipertansiyonu etiyolojisi ve tanı yöntemleri açısından değerlendirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Etiyoloji, Renovasküler hipertansiyon, Sekonder hipertansiyon.

ABSTRACT

Hypertension is one of the important diseases responsible for mortality and morbidity worldwide. While no underlying etiological cause can be found in the majority of patients with hypertension, an underlying etiologic cause can be found only in approximately 5% of patients. Hypertension with a clear etiology is called secondary hypertension. It is necessary to investigate the causes of secondary hypertension in hypertension onset at a young age, in hypertension accompanied by sudden onset and high blood pressure in advanced age, and in resistant hypertension. There may be many endocrinological, renal, renovascular and cardiovascular causes in etiology. In this review, we aimed to evaluate secondary hypertension in terms of its etiology and diagnostic methods.

Keywords: Etiology, Renovascular hypertension, Secondary hypertension.

How to Cite (APA 7)

İnce, H., Arslan, H., Aktaş, A. (2021). Sekonder Hipertansiyon. Health Sciences Student Journal, 1(3), 93-97. https://healthssj.com/sekonder-hipertansiyon