"Enter"a basıp içeriğe geçin

Tannik Asitin Serviks Kanseri (HeLa) Hücre Hattı Üzerindeki Antikanser Etkinliğinde Oksidatif Stresin Rolü

Loading

The Role of Oxidative Stress in the Anticancer Activity of Tannic Acid on the Cervical Cancer (HeLa) Cell Line

Yazarlar: Çağrı MARAŞLI1, Ayşegül ÖZTÜRK2

Corresponding author
2Ayşegül Öztürk, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Sivas, Türkiye
E-mail: fztaysegul@yahoo.com
Other authors
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4, Sivas, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bir bitki polifenolü olan Tannik Asit (TA)’in antikarsinojenik, antioksidan, antimikrobiyal, antiallerjik ve antiinflamatuar aktiviteleri vardır. Bununla birlikte şimdiye kadar, serviks kanserinde TA’in antikanser aktivitesinden sorumlu kesin bir mekanizma henüz açıkça tanımlanamamıştır. Bu çalışmanın amacı, insan serviks kanser hücre hattında (HeLa) TA’in sitotoksik etkisi incelemek ve bu etkide oksidatif stresin rolünü araştırmaktır.

Yöntem: Hücreler, 24 saat boyunca 25 ila 400 μM arasında değişen farklı konsantrasyonlarda tannik asite maruz bırakıldı. Hücre canlılığı, XTT testi ile değerlendirildi ve 238.5 μM IC50 değeri ile önemli sitotoksisite gösterdi. Hücrelerdeki toplam antioksidan (TAS) ve toplam oksidan (TOS) seviyeleri ticari kitler ile ölçüldü.

Sonuçlar: Tannik asit, HeLa hücrelerinde indüklenen oksidatif stres nedeniyle anlamlı sitotoksisite sağladı (p < 0.05).

Anahtar Kelimeler: HeLa serviks adenokarsinom, Hücre canlılığı, Kanser, Tannik asit.

ABSTRACT

Objectives: Tannic acid, a plant polyphenol, is known to have anti-carcinogenic, anti-oxidant, anti-microbial, anti-allergic, anti-inflammatory activities. However, a precise mechanism responsible for the anti-cancer activity of TA in cervix cancer has not yet been clearly described. The aim of this study is to examine the cytotoxic effect of TA in human cervix cancer cell line (HeLa) and to investigate the role of oxidative stress in this effect.

Method: Cells were exposed to different concentrations of tannic acid ranging from 25 to 400 μM for 24 h. Cell viability was assessed by the XTT assay and showed significant cytotoxicity with an IC50 value of 238.5 μM. Total antioxidant (TAS) and total oxidant (TOS) levels in cells were measured with commercial kits.

Results: Tannic acid provided significant cytotoxicity due to oxidative stress induced in HeLa cells (p < 0.05).

Keywords: Cancer, Cell viability, HeLa cervical adenocarcinoma, tannic acid.

How to Cite (APA 7)

Maraşlı, Ç., Öztürk, A. (2021). Tannik Asitin Serviks Kanseri (HeLa) Hücre Hattı Üzerindeki Antikanser Etkinliğinde Oksidatif Stresin Rolü. Health Sciences Student Journal, 1(3), 86-92. https://healthssj.com/tannik-asitin-serviks-kanseri-hela-hucre-hatti-uzerindeki-antikanser-etkinliginde-oksidatif-stresin-rolu/