"Enter"a basıp içeriğe geçin

Tiroit Kanserli Hastalarda Tesadüfi Akciğer Nodülü Saptanma Oranları

Loading

Incidental Lung Nodule Detection Rates in Patients with Thyroid Cancer

Yazarlar: Ahmet Turan İNCE1, Hasan Musab GÜLMEZ2, Zekiye HASBEK3,4

Corresponding author
1Ahmet Turan İnce, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3, Sivas, Türkiye
E-mail: ahmetturanince@icloud.com
Other authors
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4, Sivas, Türkiye
3Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
4Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KANAM)

ÖZET

Tiroit kanserleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insidansı artan, en sık karşılaşılan endokrin kanserdir. Kadınlarda daha sıklıkla görülen tiroit kanserleri ülkemizde de kadın popülasyonu içerisinde en sık görülen 2. kanserdir. Hastaların küçük bir kısmında tanı koyulduğu sırada en sık akciğerler olmak üzere hematojen yayılım vardır. Genel olarak prognoz iyi olmasına rağmen uzak metastazı olan hastalarda mortalite ve morbidite artar. Tiroit kanserlerinin primer tedavisi total tiroidektomidir. Retrospektif olan çalışmamıza 2020 yılı içerisinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda diferansiye tiroit kanseri nedeniyle yüksek doz radyoaktif iyot (RAI) tedavisi almış tüm hastalar dâhil edildi. Çalışmaya dâhil edilen 37 hastadan 25’i kadın, 12’si erkekti ve median yaş 49’du.  Hastalardan 35’i papiller karsinom (%94.6) iken 2’sinde Hurthle hücreli karsinom (%5.4) vardı. Ablasyon başarısı ile akciğerde nodül varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı (p=0.959). Akciğerdeki nodül sayısı ile tiroit tümör odak sayısı ayrıca hastaların yaşı ve cinsiyeti ile de istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Akciğer, nodül, radyoiyot, tiroit kanseri.

ABSTRACT

Thyroid cancers are the most common endocrine cancer with an increasing incidence in our country as well as all over the world. Thyroid cancers, which are more common in women, are the second most common cancer in the female population in our country. At the time of diagnosis, a small part of patients may have hematogenous spread, most often to the lungs. Although the prognosis is generally good in patients with thyroid cancer, the mortality and morbidity rate may increase in patients with distant metastases. Primary treatment of thyroid cancers is total thyroidectomy. Our retrospective study included all patients who had received high-dose radioactive iodine (RAI) treatment due to differential thyroid cancer in Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine Department of Nuclear Medicine in 2020.  A total of 37 patients were included in our study. 25 of the patients were female and 12 were male, and the median age of the patients was 49. While 35 of the patients (94.6%) had papillary carcinoma, 2 had Hurthle cell carcinoma (5.4%). No statistically significant correlation was found between the success of ablation and the presence of lung nodules (p = 0.959). No statistically significant relationship was found between the number of lung nodules and the thyroid tumor foci number, as well as the age and gender of the patients.

Keywords: Lung, nodule, radioiodine, thyroid cancer.

How to Cite (APA 7)

Ince, A. T., Gulmez, H. M., Hasbek Z. (2021). Tiroit Kanserli Hastalarda Tesadufi Akciger           Nodulu Saptanma Oranlari. Health Sciences Student Journal, 1(2), 40-45. https://healthssj.com/tiroit-kanserli-hastalarda-tesadufi-akciger-nodulu-saptanma-oranlari/

KAYNAKÇA/REFERENCES

1. Davies, L., Morris, L., & Hankey, B. (2017). Increases in thyroid cancer incidence and mortality. In JAMA – Journal of the American Medical Association (Vol. 318, Issue 4, pp. 389–390). American Medical Association. https://doi.org/10.1001/jama.2017.7906

2. Bray, F., Ferlay, J., Soerjomataram, I., Siegel, R. L., Torre, L. A., & Jemal, A. (2018). Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 68(6), 394–424. https://doi.org/10.3322/caac.21492

3. Kumar, V., Abbas, A. K., & Aster, J. C. (2017). Robbins Basic Pathology (10th ed.). Elsevier – Health Sciences Division. P. 765-766.

4. Haugen, B. R., Alexander, E. K., Bible, K. C., Doherty, G. M., Mandel, S. J., Nikiforov, Y. E., Pacini, F., Randolph, G. W., Sawka, A. M., Schlumberger, M., Schuff, K. G., Sherman, S. I., Sosa, J. A., Steward, D. L., Tuttle, R. M., & Wartofsky, L. (2016). 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid, 26(1), 1–133. https://doi.org/10.1089/thy.2015.0020

5. Durante, C., Haddy, N., Baudin, E., Leboulleux, S., Hartl, D., Travagli, J. P., Caillou, B., Ricard, M., Lumbroso, J. D., De Vathaire, F., & Schlumberger, M. (2006). Long-term outcome of 444 patients with distant metastases from papillary and follicular thyroid carcinoma: Benefits and limits of radioiodine therapy. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 91(8), 2892–2899. https://doi.org/10.1210/jc.2005-2838

6. Yoon, J. H., Jeon, M. J., Kim, M., Ram Hong, A., Kim, H. K., Shin, D. Y., Kim, B. H., Kim, W. B., Shong, Y. K., & Kang, H. C. (2020). Unusual metastases from differentiated thyroid cancers: A multicenter study in Korea. PLoS ONE, 15(8 August), e0238207. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238207

7. Hung, W., & Sarlis, N. J. (2002). Current controversies in the management of pediatric patients with well-differentiated nonmedullary thyroid cancer: A review. In Thyroid (Vol. 12, Issue 8, pp. 683–702).  Mary Ann Liebert, Inc. . https://doi.org/10.1089/105072502760258668

8. Cho, S. W., Choi, H. S., Yeom, G. J., Lim, J. A., Moon, J. H., Park, D. J., Chung, J. K., Cho, B. Y., Yi, K. H., & Park, Y. J. (2014). Long-term prognosis of differentiated thyroid cancer with lung metastasis in Korea and its prognostic factors. Thyroid, 24(2), 277–286. https://doi.org/10.1089/thy.2012.0654

9. So, Y. K., Kim, M. J., Kim, S., & Son, Y. I. (2018). Lateral lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma: A systematic review and meta-analysis for prevalence, risk factors, and location. In International Journal of Surgery (Vol. 50, pp. 94–103). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2017.12.029

10. Zhao, H., & Li, H. (2019). Meta-analysis of ultrasound for cervical lymph nodes in papillary thyroid cancer: Diagnosis of central and lateral compartment nodal metastases. European Journal of Radiology, 112, 14–21. https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2019.01.006