"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: Research Article

Galium Aparine Ekstresinin C6-Glioma Hücre Hattında Oluşturulan Glutamat Eksitotoksisitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması

Loading

Investigation of the Effect of Galium Aparine Extract on Glutamate Excitotoxicity Induced in C6-Glioma Cell Line Yazarlar: Roumina YOUSEFZADE1, Mohaddeseh HASSANPOUR1, Ayşegül ÖZTÜRK2, Sebahattin KARABULUT3…

Yaygın Olarak İncelenen Patolojilerin, COVID-19 Pandemi Öncesi ve Pandemi Dönemi Verilerinin Karşılaştırılması, tek merkezli çalışma

Loading

Comparison of Commonly Examined Pathologies, COVID-19 Pre-Pandemic and Pandemic Period Data, single-center study Yazarlar: Ali İhsan BULGAN1, Mustafa Asım GEDİKLİ2, Muhammed GÖMEÇ3 Corresponding author1Ali İhsan…