"Enter"a basıp içeriğe geçin

Spontane İnce Bağırsak Perforasyonu: Olgu Sunumu

Loading

Spontaneous Small Intestine Perforation: A Case Report

Yazarlar: Kübra ALBAYRAK1, Nihan Beyza SARIBAŞ1, Tuğba UZUNCABUNAR1, Hüseyin ÖZDEN2

Corresponding author
1Kübra ALBAYRAK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4, Sivas, Türkiye
E-mail: dralbayrakkubra@gmail.com
Other authors
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Sivas, Türkiye

ÖZET

Spontane ince bağırsak perforasyonu nadir görülen, tedavisi acil cerrahi olan bir akut karın nedenidir. Hastalığın kronik izlem gerektiren hastalıklarla olan birlikteliği, tanısının konmasında gecikmeye neden olmaktadır. Olgumuz 81 yaşında erkek hastadır. Olguda akut böbrek yetmezliği ile hospitalize edilen hastanın bağırsak perforasyonu, klinik seyrin gizlenmesi neticesinde atlanmıştır. Tedavisinde gecikme yaşanmıştır. Hastada iyileşme gözlemlenmemesi ve kliniğin şiddetlenmesi ile yapılan tetkiklerde perforasyon bulguları tespit edildi ve ameliyata alındı. İnce bağırsak Treitz ligamanından itibaren 120. cm’de perfore alan izlendi. Perfore alan eksize edilerek uç ileostomi açıldı. Tedavisi tamamlanan hasta ayaktan takip edilmek üzere taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, İnce bağırsak, Perforasyon, Spontan.

ABSTRACT

Spontaneous small intestine perforation is a rare form of acute abdomen that requires emergency surgical treatment. The coexistence of the disease with other diseases that require chronic follow-up leads to a delay in diagnosis. Our acute case is an 81 years old male patient. In this case, the intestine perforation of the patient who was hospitalized with acute renal failure was missed as a result of concealing the clinical course. His treatment was delayed. Perforation findings were detected in the examinations performed due to the patient’s lack of improvement and the exacerbation of the clinic, and he underwent surgery. A perforated area was detected at the 120th cm from the small intestine Treitz ligament. The perforated area was excised and the end ileostomy was opened. The patient whose treatment was completed was discharged with outpatient follow-up.

Keywords: Acute abdomen, Perforation, Small intestine, Spontaneous.

How to Cite (APA 7)

Albayrak, K., Sarıbaş, N., B., Uzuncabunar, T., Ozden, H. (2022). Spontane İnce Bağırsak Perforasyonu: Olgu Sunumu. Health Sciences Student Journal, 2(1). 32-34. https://www.healthssj.com/spontane-ince-bagirsak-perforasyonu-olgu-sunumu/