"Enter"a basıp içeriğe geçin

İnflamatuar Bağırsak Hastalığında Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu: Derleme

Loading

Fecal Microbiota Transplantation in Inflammatory Bowel Disease: Review

Yazarlar: Ahmet Sait DİLBİRLİĞİ1, Muhammed İbrahim ERBAY2, Zehra BAŞOL3, Abdülkadir İLYAS2, Gülce KEŞLİ4, Elif Beyza KARA5, Veysel Onur TAŞAR1

Corresponding author
2Muhammed İbrahim ERBAY, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dönem 3, İstanbul, Türkiye
E-mail: m.ibrahimerbay@gmail.com
Other authors
1İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5, İstanbul, Türkiye
3Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3, İstanbul, Türkiye
5İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Otoimmün hastalıkların etiyolojisi henüz tam olarak tespit edilememiş olsa da genetik yatkınlık, beslenme ve çevresel faktörlerin hastalığın ortaya çıkmasında birer etken olduğu bilinmektedir. Son dönemlerde yapılan çalışmalarda çeşitli otoimmün hastalıklara sahip bireylerin bağırsak mikrobiyotasında sağlıklı bireylere göre bazı anlamlı değişimler gözlemlenmiştir. Böylece hastalığın etyopatogenezi ve mikrobiyota arasında da ilişki kurulmaya başlanmış, sonucunda da bir tedavi yöntemi olarak fekal mikrobiyota transplantasyonu ortaya çıkmıştır. Bu derleme makalemizde mikrobiyotanın insan vücudundaki rolü, dengesinin bozulması sonucu ortaya çıkan disbiyozis ve otoimmün hastalıklar tanımlandıktan sonra bir tedavi yöntemi olarak fekal mikrobiyota transplantasyonu her yönüyle ele alındı. Crohn ve Ülseratif kolit hastaları üzerinde gözlemlenmiş etkilerinden bahsedildi, bu bulgular yorumlandı ve son olarak da yöntemin kısıtlılıkları, olumlu ve olumsuz yönleri tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Crohn Hastalığı, disbiyozis, feçes, Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu, İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları, mikrobiyota, Ülseratif kolit.

ABSTRACT

Even though the etiology of autoimmune disorders is not clear, it is assumed that genetic predisposition, dietary and environmental factors play a significant role. In recent studies, significant differences have been observed in the intestinal microbiota of individuals with various autoimmune diseases compared to healthy individuals. Therefore, a relationship has begun to be established between the etiopathogenesis of the disease and the microbiota, and as a result, fecal microbiota transplantation has emerged as a treatment method. In this review article, after defining the role of microbiota in the human body, dysbiosis and autoimmune diseases arising from the deterioration of its balance, we discussed fecal microbiota transplantation as a treatment method in all aspects. The observed effects of treatment on Crohn’s disease and Ulcerative colitis patients were mentioned, these findings were interpreted, and finally the limitations, positive and negative aspects of the method were discussed.

Keywords: Crohn’s disease, dysbiosis, faeces, fecal microbiota transplantation, Inflammatory Bowel Disease, microbiota, ulcerative colitis.

How to Cite (APA 7)

Dilbirliği, A. S., Erbay, M. İ., Başol, Z., İlyas, A., Keşli, G., Kara, E. B., Taşar, V. O. (2022). İnflamatuar Bağırsak Hastalığında Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu. Health Sciences Student Journal, 2 (1), 19-31. https://www.healthssj.com/inflamatuar-bagirsak-hastaliginda-fekal-mikrobiyota-transplantasyonu-derleme/