"Enter"a basıp içeriğe geçin

İzotretinoin Bileşiğinin SARS-CoV-2 Üzerinde Etkisinin İn Siliko Yöntemlerle Araştırılması

Loading

Comparison of Commonly Examined Pathologies, COVID-19 Pre-Pandemic and Pandemic Period Data, single-center study

Yazarlar: Büşra ÇINAR1, Vesim NASİF2, Dilara ATASEVEN3

Corresponding author
1Vesim NASİF, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Sivas, Türkiye
E-mail: vesimnasif9290@gmail.com
Other authors
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6, Sivas, Türkiye
3Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

ÖZET

2019 yılında dünya sağlık örgütü tarafından salgın ilan edilen ve ilk kez Çin de görülen SARS-CoV-2 halen tüm canlıları tehtid etmeye devam etmektedir. Bu çalışmada izotretionin bileşiğinin COVID19 üzerindeki etkisi araştırılmıştır. SARS-CoV-2 virüsünün ana proteaz, spikle glikoproteini ve RNA polimeraz enzimleri hedef alınmıştır. Yapılan araştırma neticesinde ilgili bileşiğin söz konusu virüse karşı etkili olabileceği bulundu. Fakat daha ileri araştırmalarında mutlaka yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İzotretionin, Moleküler Doking, Proteaz, Salgın, SARS-CoV-2, Spike, Virüs.

ABSTRACT

SARS-CoV-2, which was declared an epidemic by the world health organization in 2019 and first seen in China, still continues to threaten all living things. In this study, the effect of isotretinoin compound on COVID19 was investigated. The main protease, spike glycoprotein and RNA polymerase enzymes of SARS-CoV-2 virus were targeted. As a result of the research, it was found that the related compound could be effective against the virus in question. However, further research must be done.

Keywords: Isotretinoin, Molecular Docking, Protease, Pandemic, SARS-CoV-2, Spike, Virus.

How to Cite (APA 7)

Çınar, B., Nasif, V., Ataseven, D. (2022). İzotretinoin Bileşiğinin SARS-CoV-2 Üzerinde Etkisinin İn Siliko Yöntemlerle Araştırılması. Health Sciences Student Journal, 2(1), 7-12. https://www.healthssj.com/izotretinoin-bilesiginin-sars-cov-2-uzerinde-etkisinin-in-siliko-yontemlerle-arastirilmasi/