"Enter"a basıp içeriğe geçin

Fitoterapi ve Kanser

Loading

Phythotherapy and Cancer

Yazarlar: Gülnihal İPEK1, Merve ERGÜL2

Corresponding author
1Gülnihal İpek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dönem 2, Sivas, Türkiye
E-mail: gulnihallipek@gmail.com
Other authors
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

ÖZET

Günümüzde en sık karşılaşılan hastalıklar arasında olan kanser hastalığı için yeni tedavi yolları araştırılmaktadır.  Bu yollardan biri, bilinen tamamlayıcı ve alternatif bir tedavi yöntemi olan fitoterapidir. Dünyada ve ülkemizde birçok bitki türü vardır. İçerdikleri kimyasal bileşenleri sayesinde birçok etkiye sahiptirler. Bu derleme kapsamında, geleneksel halk tıbbında sıklıkla kullanılmış ve günümüze kadar araştırılmış olan terapötik bitkilerden 6 tanesi incelenmiş, kanser hücreleri üzerinde oluşturdukları muhtemel antikanserojen etkilerinin mekanizması, kanserin yan etkilerini azaltmaya yarayan etkileri ve bunlara ilişkin klinik çalışmaların geldiği noktalar araştırılmıştır.

Günümüzde fitoterapi uygulamaları üzerine yapılan çalışmalarda; kanserin oluşma riskini azaltmak, kanser tedavisini doğrudan etkilemeden kanserin ve kemoterapinin yan etkilerini azaltmak ve hastanın yaşam kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. Yeterli olmayan klinik çalışmalar nedeniyle, doğrudan kanser hücresi üzerinde etkili bir tedavi henüz söz konusu değildir. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif Tıp, fitoterapi, kanser, kemoterapi, terapötik.

ABSTRACT

New treatment methods for cancer, which is among the most common diseases today, are being investigated. One of these ways is phytotherapy, which is a known complementary and alternative therapeutic modality. There are many plant species in the world and our country. Through the chemical components they contain, they have many effects. Within this review’s scope, the chemical components of six medicinal herbs that have frequently been used and researched in traditional folk medicine are examined. Moreover, their mechanism of action, possible anticancer effects on cancer cells, repercussions that reduce the side effects of cancer, and the point at which clinical studies related to these issues have reached until today are analyzed.

Nowadays, studies on phytotherapy applications aim to reduce the risk of cancer formation, reduce the side effects of cancer and chemotherapy without directly affecting cancer treatment, and increase the quality of life. As a result of insufficient clinical studies, there is no treatment directly on the cancer cell yet.

Keywords: Alternative medicine, cancer, chemotherapy, phytotherapy, therapeutic.

How to Cite (APA 7)

Ipek, G., Ergul, M. (2021). Fitoterapi ve Kanser. Health Sciences Student Journal, 1(1), 15-23. https://healthssj.com/fitoterapi-ve-kanser/